ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 1 ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 3 ใบแจ้งที่อยู่
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 3 ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ
  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป