ระบบรับสมัคร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอทราบผลคะแนนการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หลักฐานผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป